The Light Cailyn

Shattered Dreams

Vita kläder

Har du tänkt på vilka det är som använder sig utav vita kläder? Läkare och sjuksköterskor samt tandläkare brukar ha vita kläder beroende på i vilket land man befinner sig. Men man har en till yrkesgrupp som inte har något med läkarvården att göra som också bär vita kläder. Det är kockarna och dessa bär det som kallas för restaurangkläder. Dessa män och kvinnor gör ett jättejobb i och med att man får dessa kläder till att fungera på bästa möjliga sätt och genom att man inte bara får det som behövs utan också får det man vill.